Komunikacja naukowa zmiany klimatu

„Obywatelska postawa naukowców musi się wiązać z czymś więcej niż zdobywaniem wiedzy, trzeba jeszcze wziąć odpowiedzialność za tę wiedzę i wyjść z nią do społeczeństwa”

– prof. Piotr Skubała, Uniwerystet Śląski

„Fakt bycia naukowcem nie powinien powstrzymywać od bycia dobrym obywatelem albo przyczyniać się do porzucania społecznych obowiązków. Ponieważ jako naukowcy cieszymy się przywilejem bezpośredniego dostępu do wiedzy naukowej, nasza odpowiedzialność jest nawet większa”

– Racimo et al. 2022

Niedocenianą lecz niezwykle potrzebną rolą nauki i naukowców jest pozytywne oddziaływanie społeczne i kształtowanie demokratycznego społeczeństwa opartego na wiedzy. W ramach tego projektu chcemy zwiększyć zaangażowanie naukowców w komunikowanie osiągnięć naukowych w dziedzinie zmiany klimatu oraz kształtować własną, skuteczną i adekwatną komunikację naukową w reakcji na zmieniający się krajobraz społeczny postrzegania zmiany klimatu.

Chcemy nie tylko wzmacniać młodych naukowców, ale przyczynić się także do wdrażania zmian systemowych w całym środowisku akademickim w Polsce.

W ramach projektu przeprowadzimy warsztaty z komunikowania nauki dla młodych naukowców i dziennikarzy, opracujemy rekomendacje skutecznej komunikacji naukowej o zmianie klimatu oraz nawiążemy współpracę ze środowiskiem akademickim, aby opracować mapę drogową wdrażania komunikacji naukowej w ramach programów akademickich na uczelniach wyższych.

Projekt realizuje Fundacja Edukacji Klimatycznej.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Scroll to Top