prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i naukowej,
popularyzowanie nauki,
promocja i realizacja idei budowy społeczeństwa opartego na wiedzy,
wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska,
pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do środowiska naturalnego
Scroll to Top