DAROWIZNY

można też wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy:

Fundacja Edukacja Klimatycznej
Al. Wojska Polskiego 58/11
01-503 Warszawa

numer rachunku: 49 1140 2004 0000 3402 8099 4220
tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-opp.png
Scroll to Top