Warsztaty naukowej komunikacji zmiany klimatu – relacja